Fant utkjent skipsvrak

Av Tekst: Kjell Einar Øren, Haugesunds Avis, 19.07.2004

Vraket som Erik Bakkevig fant på mer enn 40 meters dyp øst for staken på Søreflua, er trolig nærmere 150 år gammelt.

– Det er et stort skip. Jeg har målt lengden til 50 meter og bredden til 13 meter. Det kan være at bredden er noe mindre, fordi sidene kan være falt av. Men mellom ti og tolv meter bredt, tror jeg fartøyet er. Altså et meget stort skip – kanskje en Brigg med to eller tre master – som kan være bygget mellom 1850 og 1900.

Forfatter av boka «Skispforlis gjennom tidene. Fra Skudefjorden til Bømlahuk», Erik Bakkevig, kjenner ikke til noen forlis i dette området.

Båten har forlist ved Søreflua utenfor Toftøy i Nedstrand. Man kjenner til et par forlis i Nedstrandfjorden, men det er ingen som har fortalt om båter som har forlist akkurat her.

Utrolig

– Det virker nesten utrolig at ingen skulle ha observert forliset. Båten gikk trolig på grunn ganske nær land. På innsiden av staken ved Søreflua viser det en dybde på bare 2.7 meter. Der kan skipet ha gått på, for så å skli nedover fjellet på bunnen inntil det stoppet i sanden, forteller Erik Bakkevig.

Bakkevig som er hobbydykker, har dykket og sett på mange av vrakene som ligger i denne regionen. Han fikk et tips av fiskeren Godtfred Bakkevik som hadde fått vrakgods i nota utenfor Søreflua.

– Derfor gikk jeg ned sist søndag for å undersøke hva dette kunne være, og da fant jeg vraket liggende på bunnen på en dybde mellom 40 og 60 meter.

Senere har han vært nede to-tre ganger sammen med sønnen Erik Bakkevig jr. og svigerdatteren Alice Bakkevig for å se på vraket.

Blant årsakene til at Bakkevig som har solide kunnskaper på området forliste skip, tidfester skipet til mellom 1850 og 1900, er at de to store stokkankrene er festet med sjakler og ikke ringer. Det kom først etter 1850.

Han tror også forliset ville vært husket om det hadde skjedd like før eller etter 1900.

Stort hjul

Bakkevig som vil kontakte Sjøfartsmuseet i løpet av de nærmeste dagene, lurer også på at et stort hjul, som de fant, er brukt til. Diameteren er nærmere en meter.

– Det kan være til en pumpe, eller kanskje har det vært treskeverk for korn om bord. Kan noen hjelpe oss, spør Erik Bakkevig.

Sønnen fremholder det store roret som må ha vært mellom tre og fire meter og har beslag i messing som har holdt seg. Det styrker troen på at sipet har vært stort.

Bakkevig forteller at han trodde det måtte være den belgiske sluppen «La Constanca» som forliste i 1938, da han ble tipset om vraket.

– Men en slupp er mye mindre, sier mannen som har brukt mye tid på forlis og vrak i havområdene mellom Skudefjorden og Bømlo.
Og nå er arbeidet med en bok om forlisene mellom Bømlahuk og Bergen på beddingen.