FANT VRAKSKATTER FRA 1600-TALLET

Av tekst: Truls Horvei, Haugesunds avis 29.11.2006

To kanoner og et anker fra et skip fra 1600-1700-tallet er funnet i innseilingen til Nedstrand, på 20 meters dyp. Marinarkeolog Endre Elvestad er begeistret.

NEDSTRAND: – Vi har en del funn langs kysten. Kanoner og anker er ikke uvanlig. Men det er spennende at funnene dukker opp i Nedstrand. Jeg har følelsen av at dette har sammenheng med Nedstrand som toll- og handelssted på 1600-tallet, forteller Elvestad, marinarkeolog ved Stavanger Sjøfartsmuseum.

Gjenstandene stammer sannsynligvis fra et orlogsskip eller linjeskip fra 1600-1700. Årsaken til det er størrelsen på kanonene. De er tre meter lange. Bare de største orlogsfartøyene hadde så store kanoner. Denne typen var i bruk fra 1600 til 1800.

Funnet av sportsdykkere
– Ankeret og kanonene ble funnet av noen sportsdykkere i vår. Stavanger Dykkerklubb har lenge hatt planer om å se vraket. Vi var med dykkerklubben første uke i oktober, sier Elvestad. Han er dykker og fikk selv se funnene.

Skipsankeret ligger på 20 meters dyp. Ut ifra hvordan kanoner og ankeret ligger, tror Elvestad at skipet har truffet bergveggen og sunket. Orlogsskip kunne være opp til 60 meter lange.

– Det er vanlig at vi finner vrak under innseiling til en havn. Jeg antar at vraket ligger ca. 500 meter fra ferjekaien i Nedstrand, sier Elvestad.

Sjøfartsmuseet har prøvd å sjekke skriftlige kilder om et mulig orlogsskip som har gått ned i Nedstrand fra denne perioden. Hittil er ikke slike kilder dukket opp.

– Er det mulig å heve kanonene?

– Generelt har slike kanoner best av å ligge i sjøen. De er veldig vanskelige å konservere. Resultatet er usikkert og koster penger. Jeg har sans for at slike ting kan ligge på sjøbunnen og være mål for dykkere, sier marinarkeologen.

Flere kanoner

Skipsankeret vil lide samme skjebne blir det hevet. Metallet er ustabilt, og nedbrytningsprosessen blir galopperende i frisk luft.

– Vi kommer til å dykke jevnlig i Nedstrand. Den dagen vi gjorde det var det relativ tung sjø. Jeg regner med det ligger mange flere kanoner gjemt i sanden, sier Elvestad.

Havneinspektør Erik Bakkevig har skrevet boken “Skipsforlis gjennom tidene. Fra Skudefjorden til Bømlahuk”. Han har ikke hørt om forliset i Nedstrand.

– Så langt tilbake er det vanskelig med skriftlige kilder. Jeg vil tro dette er et orlogsskip eller kaprerskip, som det var mange av på kysten. Klart dette er et spennende funn. Kan godt tenke meg en dykkertur for å se på vraket, sier Bakkevig.